Linkit

Hintavertailu

Lääkkeiden hintavertailupalvelu
www.terveysportti.fi/...

 

Apteekkialan tietoa

Suomen Apteekkariliitto
www.apteekkariliitto.fi 

Suomen Proviisoriyhdistys
www.proviisoriyhdistys.net

Suomen Farmasialiitto
www.farmasialiitto.fi

Helsingin yliopisto – Farmasian tiedekunta
www.helsinki.fi/farmasia

Itä-Suomen yliopisto – Farmaseuttinen tiedekunta
www.uef.fi/farmasian-laitos

Åbo Akademi – Farmasia
www.abo.fi/institution/biovetfarmaci

Terveys- ja sairaustietoa

Terveyskirjasto
Tietoa terveydestä ja sairauksista jokaiselle suomalaiselle.
www.terveyskirjasto.fi

Terveysportti
Duodecimin portaali terveydenhuollon ammattilaisille. Myös kaikille avointa sisältöä.
www.terveysportti.fi

Tohtori.fi
www.tohtori.fi

Terve.fi
www.terve.fi

Kansanterveyslaitos, Rokottajan käsikirja
www.ktl.fi/...

SPR
www.redcross.fi

Yleishyödyllistä tietoa

KELA
www.kela.fi

Kurikka-Jurva
www.kurikka.fi

Botniarosk
www.botniarosk.fi

 

Sähköinen resepti - eResepti

Tietoa sähköisestä reseptistä
www.kanta.fi


Päivystys JIK-alueella

http://www.jikky.fi/paivystys

 

Lääketietoa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, FIMEA
www.fimea.fi

KELA – Lääkekorvaukset
www.kela.fi/...

Lääkeopas
www.laaketietokeskus.fi

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL
www.thl.fi

Oriola Oy
Lääketukkukauppa
www.oriola.fi

Tamro Oy
Lääketukkukauppa
www.tamro.fi

Tietoa yleisistä sairauksista ja terveyden edistämisestä

Allergia- ja Astmaliitto
www.allergia.fi

Diabetesliitto
www.diabetes.fi

Hengitysliitto Heli ry
www.hengitysliitto.fi

Suomen Migreeniyhdistys ry
www.migreeni.org

MS-Liitto
www.ms-liitto.fi

Suomen Reumaliitto ry
www.reumaliitto.fi

Sydänliitto
www.sydanliitto.fi